Click here to open the date picker
Click here to open the date picker
Par personas datu apstrādi
Informējam, ka mēs SIA RTU-BT1, kā datu pārzinis apstrādājam datus, ar mērķi nodrošināt vietas rezervāciju un izmitināšanu kempingā. Ar šo Jūs apliecinat un esat atbildīgi, ka sniegtie dati ir patiesi un neaizskar trešo personu tiesības uz privātumu. Plašāk par personas datu apstrādi lasat šeit.